Petra Sasínová

Obchodní oddělení

Požární bezpečnost staveb / Průmysloví zákazníci

+420 224 390 811

+420 607 023 586

petra.sasinova@etexgroup.com

www.linkedin.com/in/petra-sasínová-128b14119

Promat s.r.o.

Evropská 11/2758

160 00 Praha 6 - Dejvice

Česká republika

QR Code for Petra Sasínová
Stáhnout vizitku