Promat – Katalog 6. vydání – Hlavní novinky, změny a opravy k 08/2023

10.9.2023

Vážení obchodní partneři,

od vydání našeho tištěného katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN – 6. vydání (06/2020) uplynula již nějaká ta chvíle a nyní bychom Vás rádi upozornili na změny a novinky, které byly od té doby provedeny, ale pouze v elektronické verzi katalogu na našich webových stránkách. Poslední aktualizace katalogu byla provedena k 08/2023.

V katalogu můžete najít změny týkající legislativy v oblasti požární bezpečnost staveb, nových materiálů a nových i stávajících požárních konstrukcí.

Asi nejvíce změnami prošla kapitola 13 k těsnění prostupů instalací, která v tištěné podobě vyšla v samostatném katalogu. Především zde přibyly nové katalogové listy 717 až 719 pro použití nových stavebních tvarovek PROMASTOP®-FB, těsnicích zátek PROMASTOP®-FP, a nové dvousložkové pěny PROMAFOAM®–2C. Aktualizovaná jsou řešení s požárně ochrannou manžetou PROMASTOP®–FC MD, zejména katalogový list 715, kde byla například doplněna řešení s dvojitou manžetou pro plastová potrubí s průměrem 160 a 200 mm. PROMASTOP®-FC MD lze také nově aplikovat v měkkých deskových přepážkách PROMASTOP®-I a PROMASTOP®-CC ve stropních konstrukcích podle katalogových listů 701 a 704. V deskové přepážce PROMASTOP®-CC také přibyla řešení pro prostupy vodovodních plastových PP-R potrubí vedených v podpůrných ocelových žlabech s použitím požárně ochranných manžet PROMASTOP®-FC6 nebo požárně ochranného pásu PROMASTOP®-W, dále řešení pro kombinované prostupy měděných potrubí a kabelů nebo prostupy plastových HDPE chrániček o průměru 63 a 75 mm. Doplněn byl také katalogový list 705 o řešení pro dodatečné jednostranné utěsnění vodovodních izolovaných plastových PP-R potrubí v masivní stěně s použitím požárně ochranného pásu PROMASTOP®-W.

Mnoho změn Vás čeká také v kapitole 14. Aktualizován byl katalogový list 290.20 k instalačním kanálům a šachtám s požární odolností EI (t) z vnitřní nebo vnější strany. A nové jsou katalogové listy 290.16 pro kabelový kanál pro zajištění třídy funkčnosti P 120-R a katalogový list 490.20 pro instalační kanál a šachtu s požární odolností EI 120 z vnější strany.

Pro ochranu železobetonových konstrukcí přímým obkladem z desek PROMATECT®-H jsme pro Vás připravili novou verzi katalogového listu 480 v kapitole 4.

V kapitole 5 je hlavní novinkou katalogový list 420.44 k rozebíratelnému podhledu z desek PROMATECT®–L500 s požární odolností EI 120 ze spodní strany.

Mnoho nových konstrukcí naleznete v kapitole 6 týkající se ochrany dřevěných trámových stropů a střech a několik nových katalogových listů naleznete také v kapitole 7 ke stropům a střechám z trapézových plechů.

V kapitole 8 můžete nově najít katalogový list 150.53 k šachtové příčce z desek PROMAXON®, typ A, s požární odolností EI 180 a katalogový list 150.76 k novým větracím tvarovkám PROMASTOP®–IM Grille.

Podrobnější výpis změn a novinek v katalogu naleznete v příloze tohoto dopisu. Pokud si nejste jisti, zda máte v ruce správnou verzi katalogového listu, orientaci Vám může usnadnit datum aktualizace, které je uvedeno v zápatí všech stránek katalogových listů.

Aktuální katalog Požární bezpečnost staveb dle EN – 6. vydání (08/2023) naleznete zde:

https://www.promat.tech/katalog-pbs/

Závěrem Vám přejeme hodně zdaru a snadnou práci s naším katalogem. V případě jakýchkoliv dotazů jsou Vám k dispozici naši zástupci v jednotlivých regionech, stejně tak i jejich kolegové v technickém oddělení.