PROMALINE® LINIT

Sestava profilového U skla a rámů

Základní charakteristika

Popis výrobku

Materiál je stálý, odolný vůči UV záření, nehořlavý a 100 % recyklovatelný. Profilové sklo se zasklívá jednoduše nebo dvojitě, při zasklívání se může používat sklo jak s drátěnou, tak bez drátěné vložky. Pro západní stranu stavby je možné použít profi lové sklo s protisluneční ochranou. Jednotlivá skla se dají také kombinovat. Při použití konkrétní konstrukce a volbě konkrétního typu skla PROMALINE® LINIT lze dosáhnout požární odolnosti E(W) 15. PROMALINE® LINIT je vyráběn v 7 základních rozměrových typech, které se od sebe liší co do tloušťky skla, šířky jednotlivých elementů a výšky příruby U skla.

Oblasti použití

PROMALINE® LINIT, profi lové stavební sklo (známé též pod názvem Copilit, Reglit, Profi lit, stavební luxfery), je díky svému U tvaru velmi dobře zatížitelné a lze jej instalovat ve stěnách pozoruhodných výšek (dle zatížení větrem až do 7 m), bez nutnosti dalších příček v náročných architektonických projektech, jako jsou divadla, muzea, nemocnice, nákupní či sportovní centra, knihovny, apod. Výsledkem je pak fasáda, nabízející co nejvíce skla a co nejméně rámů, s vysokou statickou pevností.

Vlastnosti

  • variabilní systém
  • jednouché i dvojité zasklení při stejné šířce rámu
  • možnost různých šířek okapnic
  • možnost kombinace zasklení profi lovým/izolačním sklem
  • zvláštní typy zasklení - šikmé, vodorovné, skryté rámy (informace na vyžádání)

Doplňkové a související výrobky

Rozměry / balení

min š.: 232 mm
max d.: 7000 mm

Tloušťka

od 6 mm

Způsob dodání

tabule vrstveného skla upravené přímo k vestavbě v pevných rozměrech dle objednávky