PROMASEAL®-PL

Ohebné zpěňující desky

Základní charakteristika

Popis výrobku

PROMASEAL®-PL je speciální materiál zpěňující v případě požáru. Vzniklá pěna uzavírá spáry a otvory a tím zamezuje šíření ohně. PROMASEAL®-PL obsahuje rozpínavou aktivní látku vermicular-grafit, která je spojena a zpevněna tepelně stálým systémem pojidel. PROMASEAL®-PL je jednostranně spojen s nosnou rohoží z anorganické hmoty (osnova).

Oblasti použití

PROMASEAL®-PL se používá k zamezení šíření ohně mezi požárně odolnými stavebními dílci a speciálními stavebními dílci. Jedná se zejména o požární dveře a vrata, požární klapky a požární uzávěry, požární podhledy a příčky a rovněž prostupy vzduchotechnických potrubí, kabelů a trubek.

Vlastnosti

  • fl exibilní materiál
  • odolný proti stárnutí, vlhkosti, mrazu a UV záření

Doplňkové a související výrobky

Rozměry / balení

desky 1075 x 900 mm
pásky od š. 10mm
role d. až 100 m

Tloušťka

od 1,8 mm

Třída reakce na oheň

B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1

Způsob dodání

desky
prefabrikované pásy od š. 10 mm