PROMASEAL®-ST

Organický intumescentní materiál

Základní charakteristika

Popis výrobku

PROMASEAL®-ST je organický intumescentní materiál, který v případě požáru vytvoří tepelně izolační pěnu, která uzavře spáry a otvory ve stavebních dílcích a zabrání tím šíření ohně.

Oblasti použití

Utěsnění požárních dveří a klapek, uzavření dopravních zařízení, utěsnění potrubních vedení, k vytváření požárních přepážek pro elektrokabely při jejich prostupech stěnami.
Podrobnosti sdělí na vyžádání naše technické oddělení.

Vlastnosti

  • konzistence ohebná až tvrdá
  • zvětšení objemu při požáru cca pětinásobné
  • v suchém stavu není korozivní vůči oceli a hliníku
  • v mokrém stavu je hodnota pH cca 4
  • vysoce odolný proti většině technických olejů a pohonných hmot, rovněž proti slabým kyselinám a zásadám

Doplňkové a související výrobky

Způsob dodání

desky, výlisky, profily, pásy, trubky, provazy, skořepiny, kostky a tyče ve standardních rozměrech nebo ve zvláštních vyhotoveních