PROMASIL®-KP

Požárně ochranné desky

Základní charakteristika

Popis výrobku

PROMASIL®-KP jsou moderní a hygienicky nezávadné izolační desky na bázi kalciumsilikátu s následnou možnou povrchovou úpravou.

Oblasti použití

Desky jsou vhodné zejména jako samonosná a mechanicky pevná vnitřní izolace pro prostory se zvýšenou vlhkostí. Desky umožňují realizovat zateplení vnitřním obložením stavební konstrukce, vhodným způsobem regulují vlhkost a zabraňují možnému vzniku plísní.

Vlastnosti

  • vyrobená na bázi sádry, rozměrově stabilní
  • velmi nízká objemová hmotnost (≈ 245 kg/m³)
  • pohledová strana hladká, zadní strana lehce strukturovaná
  • součinitel odporu proti difuzi vodních par μ: cca 4,5

Doplňkové a související výrobky

Rozměry / balení

500 × 1000 mm

Tloušťka

25, 30, 40, 50 mm

Třída reakce na oheň

A1, ČSN EN 13501-1

Způsob dodání

desky
přířezy a speciální provedení na vyžádání