PROMASPRAY® T

Jednosložková suchá omítková směs

Základní charakteristika

Popis výrobku

PROMASPRAY® T je průmyslově vyráběná suchá omítková směs složená z biorozpustných minerálních vláken a cementového pojiva a je určena pro nástřik stavebních konstrukcí v interiéru budov nebo v místech, kde je nástřik chráněn před přímým působením klimatických podmínek.

Oblasti použití

PROMASPRAY® T se používá primárně jako tepelná izolace stavebních konstrukcí, ale také pro zlepšení akustických a požárně ochranných vlastností. PROMASPRAY® T je určen pro aplikaci na betonové a ocelobetonové konstrukce. Používá se zejména na železobetonové stropní desky, průvlaky a trámy a na stropní konstrukce z trapézového nebo samosvorného plechu s betonovou výplní. Je vhodný pro aplikaci na prvky složitých tvarů.

Vlastnosti

  • výborné tepelně izolační vlastnosti – nízký součinitel tepelné vodivosti
  • nízká objemová hmotnost
  • snadná aplikace stříkáním pomocí omítacího stroje, tzn. bez spár a bez použití kotevních prostředků
  • odolnost vůči hnilobě, hlodavcům a škůdcům
  • neobsahuje azbest ani jiné škodlivé látky

Doplňkové a související výrobky

Rozměry / balení

20 kg

Třída reakce na oheň

A1, ČSN EN 13501-1

Způsob dodání

plastový pytel 20 kg