PROMASTOP®-I

Požárně ochranná stěrková hmota

Základní charakteristika

Popis výrobku

Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP®-I je požárně ochranná stěrková hmota na bázi syntetické pryskyřice, plnidel a vypěňovadel.
Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP®-I je dodávána v pastovité formě. Po aplikaci vytvrdne. Stěrka je součástí protipožárních ucpávek prostupů kabelů i potrubí a těsnění otvorů a spár. Předností těchto těsnění je jejich univerzálnost co do druhů a profilů prostupujících instalací.

Oblasti použití

Používá se všude tam, kde je nutno utěsnit spáry, otvory a prostupy instalací proti průchodu ohně a kouře.

Vlastnosti

  • vykazuje dobrou přilnavost a soudržnost s různými podklady

Doplňkové a související výrobky

Rozměry / balení

310 ml, 12,5 kg

Třída reakce na oheň

C-s2,d0 dle ČSN EN 13501-1

Způsob dodání

kartuše 310 ml k přímému použití
plastový kbelík, obsah 12,5 kg