Štítek ke konstrukcím Promat®

identifi kace konstrukce

Základní charakteristika

Popis výrobku

Štítky slouží k označování požárních konstrukcí Promat. Pro identifi kaci takové konstrukce na stavbách je jeho umístění ke konstrukci nezbytné. Na štítku se musí vyplnit: typ konstrukce (katalogové číslo), její požární odolnost a montážní fi rma, která zhotovení konstrukce prováděla, včetně data provedení. Označení sestává vždy ze samotného štítku a kontrolní známky, vyznačující datum příští kontroly.

Oblasti použití

Všechny požární konstrukce Promat.

Vlastnosti

  • identifi kace konstrukce Promat na stavbách
  • samolepicí nebo plastový (šroubovací) štítek

Doplňkové a související výrobky

Rozměry / balení

samolepící: 100 x 85 mm
plastový: 110 x 95 mm
známka: Ø 24 mm

Způsob dodání

jednotlivě po kusech