Tmel Promat®

Práškový tmel

Základní charakteristika

Popis výrobku

Tmel Promat® je speciálně vyvinutá, bílá, vysoce plastifikovaná suchá maltová směs s mnohostranným rozsahem použití. Po rozmíchání s čistou vodou z vodovodu vznikne plasticky vláčná hmota, která po vytvrdnutí pevně drží na stěnách a stropech vhodných pro obkládání. Je prodyšná, ve velkém rozsahu chemicky indiferentní. Materiál je nastaven speciálně na relativně silně nasákavé podklady.

Oblasti použití

Vyplňování a vyrovnávání styků desek, vystěrkování spár a rohů, hlav vrutů nebo hřebíků a svorek. Celoplošné vystěrkování ploch z deskových materiálů, vyplňování a vyrovnávání děr a trhlin ve stěnách, stropech a opláštěních z jiných stavebních materiálů. Tmel Promat® je určen pro použití v interiéru, ne však v prostorách s vyloženě mokrým provozem.

Vlastnosti

  • suchá maltová směs
  • míchání ≈ 2,35 kg/litr vody

Doplňkové a související výrobky

Rozměry / balení

20 kg

Třída reakce na oheň

A1, ČSN EN 13501-1

Způsob dodání

suchý prášek v papírových pytlích s PVC vložkou
obsah 20 kg