objekt kostela Pražská křižovatka

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Voršilská 10
110 00 Praha 1

234 097 811
234 097 812
vangelis.zingopis@vize.cz
www.prazskakrizovatka.cz/

sugestivní místo pro nejrozmanitější setkávání, přednášky, diskuze, koncerty, představení, výstavy, happeningy i meditace