Fakulta informatiky, MU Brno

rozvoj infrastruktury pro vyuku a výzkum

Popis konstrukce

Celeprosklená systémová stěna PROMAGLAS® F1 se svislou silikonovou spárou. Prosklená stěna mezi chodbou a knihovnou.

Místo

Botanická 68a, Brno

Rok realizace

2014

Požární odolnost

EI 60

Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

Kovoprojekta Brno a.s.

Generální dodavatel

Gemo Olomouc

Prováděcí firma

Vipax a.s.

Architekt

Kovoprojekta Brno a.s.

Projektant

Kovoprojekta Brno a.s.

Investor

Masarykova univerzita Brno

Rozsah Kč

300 tis. Kč

Související produkty ke stavbě