Starobrněnská restaurace, Brno

technologie chladírny piva

Popis konstrukce

Systémová stěna Promat-SYSTEMGLAS®-F1 60.

Místo

Mendlovo nám. 20, Brno

Rok realizace

2015

Požární odolnost

EI 60

Prováděcí firma

Vipax a.s.

Projektant

Tomáš Holzer

Investor

Heineken Česká republika a.s.

Rozsah Kč

220 tis. Kč

Související produkty ke stavbě