Univerzita Tomáše Bati

Knihovna

Popis konstrukce

Prosklené stěny Promat®-SYSTEMGLAS EI30 / EW45 s vodorovnou silikonvou spárou.
Dvě stěny výtahové šachty výšky 10 m a šířky cca 30 cm.

Místo

Zlín

Rok realizace

2011

Požární odolnost

EI 30

Prováděcí firma

Vipax pro STUZAM

Architekt

Ing.arch. Eva Jiřičná

Související produkty ke stavbě