Úvod

V souladu s požadavky vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti staveb a výkonu státního požárního dozoru, provádí naše firma pro aplikaci protipožárních konstrukcí Promat na stavbách školení montážních firem. Pro bezproblémové předání namontované konstrukce a následně hladký průběh vydání kolaudačního souhlasu je nutné doložení dokladu, který opravňuje montážníka k provádění protipožárních konstrukcí.

Cíl školení

Získání osvědčení opravňující k provádění protipožárních konstrukcí systému Promat a Intumex na stavbách v České republice.

Obsah školení

Školení je složeno ze dvou částí, teoretické a praktické.
V teoretické části jsou účastníci školení seznámeni se základními legislativními zákony, vyhláškami a normami. Poté jsou podrobně seznámeni se zásadami provádění protipožárních konstrukcí.
V části praktické jsou ukázky montáže několika protipožárních konstrukcí s možností vyzkoušení montáže. Současně je představeno základní nářadí s vysvětlením jeho vhodnosti použití pro konkrétní aplikace.

Doklad o školení

Protokol o proškolení vystavený firmou Promat s.r.o. opravňující k provádění protipožárních konstrukcí systémů Promat a Intumex.

Doba platnosti oprávnění

Osvědčení je platné 3 roky.

Komu je školení určeno

Školení je vhodné pro montážní firmy stavebních řemesel – suchá výstavba, truhláři, sklenáři, zámečníci, natěrači, elektrikáři apod.

Průběh školení

Školení trvá 1 den, od 8:30 do 15:00 hod

Místo školení

Školicí středisko – výrobní závod Promat s.r.o. Lovčice u Chlumce nad Cidlinou:
Promat servis s.r.o.
Lovčice 262
503 61 Lovčice

Termíny školení

Obraťe se prosím na regionálního zástupce zde

Jak se přihlásit

Na e-mailové adrese skoleni.montazniku@promatpraha.cz, Ing. Libor Fleischer.

Více informací poskytne

Ing. Libor Fleischer
tel.: 602 220 151
e-mail: skoleni.montazniku@promatpraha.cz