Cíl školení

Cílem školení je získání oprávnění „Kontrolní technik požárně bezpečnostních zařízení protipožárních systémů Promat a Intumex“.

Podrobnosti

Podrobnější informace a možnost přihlášení najdete na nových stránkách

www.kontrolnitechnik.cz