Každá certifikovaná zkouška požárních konstrukcí má své jasné požadavky a pravidla dle zkušebních norem.
Na tomto videu Vám představíme jednu z komplexu zkoušek požárního těsnění instalací a tím i funkci systémových řešení Promat při požáru.
.