Desky PROMATECT – Speciální aplikace

Jistě i Vy vnímáte, že v současné době přibývá po celé republice nových architektonicky zajímavých budov. Tyto budovy jsou zajímavé například designem, či obvodovým pláštěm, chcete-li fasádou. Prosklené fasádní konstrukce a lehké obvodové pláště musí být navrhovány s ohledem na požární bezpečnost staveb a musí odpovídat požadavkům na obvodové stěny dle projektových norem řady ČSN 73 08…

U výškových budov se jedná například o požární pásy. Požární pásy jsou vodorovné či svislé části obvodové konstrukce na hranici požárního úseku a zabraňují přenesení požáru do jiného požárního úseku fasád (exteriérem). Tyto požární pásy mohou být zhotoveny z desek PROMATECT®.

Rovněž tak styk obvodových stěn s požárně dělicími konstrukcemi musí být vždy požárně utěsněn. A to ve všech případech, ať už je obvodová stěna, popř. její část, požární či nepožární. A právě utěsnění styku obvodových stěn tvořených předsazenými prosklenými fasádními konstrukcemi nebo lehkými obvodovými plášti s požárně dělicími konstrukcemi může být někdy z hlediska jeho provedení problematické.

Více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze níže:


Více informací získáte zde: