Kazetové podhledy

(Technická informace 2 / 2016)

 

Požární stropy nebo stropy uvnitř požárního úseku, jejichž nedílnou součástí jsou podhledy (podhledy se závislou funkcí), se posuzují jako jeden celek. Stejně se posuzují i stropy se zavěšenými podhledy s požárně ochrannou funkcí, jejichž výsledná požární odolnost je souhrnem požární odolnosti podhledu a nosné části stropní konstrukce…

  • více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze níže

Více informací získáte zde: