Nehořlavé podklady pod kabely

Dnešní moderní stavby si jen těžko dokážeme představit bez instalací, které slouží pro zajištění funkčnosti všech systémů v budovách a umožňují pohodlný a bezpečný provoz všem jejich uživatelům.

Mezi základní zdroje pro fungování staveb patří bezesporu elektrická energie. Pokud pomineme ostrovní soběstačné systémy, kterých je – a pravděpodobně ještě dlouho bude – velmi málo, tak většina staveb je napojena na rozvětvenou životodárnou elektro síť.

Cesta elektrické energie začíná vždy u zdroje, od kterého se přes distribuční síť dostává ke konečnému spotřebiteli. Na své cestě potká spoustu technických zařízení a veškerá vedení musí samozřejmě splnit mnoho technických normativních požadavků. Patří sem také automaticky splnění požadavků na požární bezpečnost.

Dnešní Technická informace se věnuje zabezpečení jednotlivých kabelových tras, které se navzájem musí oddělit tak, aby se při případném zkratu nebo požáru navzájem neovlivnily a nebyla ohrožena jejich funkce.

Základním řešením pro kabelové trasy jsou nehořlavé podklady pod kabely do kabelových lávek, které zajišťují splnění podmínek pro bezpečný provoz podle normativních požadavků.

Více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze níže:


Více informací získáte zde: