Nové požadavky na požární těsnění spár, kouřové zábrany a zpěňující materiály podle ČSN 73 0810

Novela ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení již platí od 1.8.2016 a postupně se její nové požadavky objevují v projektech a na stavbách. Velice diskutovanou oblastí je používání zpěňujících nátěrů na nosné konstrukce. Problematická je otázka životnosti a funkčnosti těchto materiálů ve vazbě na předpokládanou životnost stavby. Vzhledem k tomu, že neexistuje zatím žádný evropský předpis pro ověření dlouhodobé funkčnosti zpěňujících nátěrů, vyrovnávají se s touto skutečností země v rámci Evropy různým způsobem.

  • více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze níže

Více informací získáte zde: