Požárně ochranné nástřiky na konstrukce

(Technická informace 6 / 2012)

 

 

  • konstrukce chráněné těmito nástřiky dosahují požární odolnosti až 240 minut
  • nástřiky jsou zdravotně nezávadné
  • stříkaný povrch lze uhladit nebo povrchově dokončit
  • výborné tepelně izolační vlastnosti – nízký součinitel tepelné vodivosti
  • nízká objemová hmotnost
  • snadná aplikace stříkáním pomocí omítacího stroje, tzn. bez spár a bez použití kotevních prostředků
  • odolnost vůči hnilobě, hlodavcům a škůdcům
  • neobsahuje azbest ani jiné škodlivé látky
  • více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze níže

Více informací získáte zde: