Požárně ochrannné nástřiky stavebních konstrukcí

PROMASPRAY® F250, PROMASPRAY® P300,
Cafco FENDOLITE® MII a PROMASPRAY® T

 

 

Nástřiky a omítkoviny se v oboru požární bezpečnost staveb díky zkušenostem z minulosti a tehdejší kvalitě materiálů a jejich aplikace netěšily velké popularitě. Rovněž i normy řady ČSN 73 08.. je berou spíše jako doplnění.

Promat má odzkoušená řešení a konstrukce i v této oblasti. A díky zkušenostem, nepřetržitému vývoji na tomto poli a v neposlední řadě i akvizicí firmy CAFCO v roce 2007, máme co nabídnout i na tomto poli.

Konkrétně jsou to: Cafco FENDOLITE® MII, PROMASPRAY® P300, PROMASPRAY® F250 či PROMAPSPRAY® T.

Více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze níže


Více informací získáte zde: