PROMALINE® LINIT – sestava profi lového U skla a rámů

 

Výhody rámů a křídel na první pohled

  • variabilní systém
  • jednouché i dvojité zasklení při stejné šířce rámu
  • možnost různých šířek okapnic
  • možnost kombinace zasklení profilovým/izolačním sklem
  • zvláštní typy zasklení – šikmé, vodorovné, skryté rámy (informace na vyžádání).

Více informací získáte zde: