Promat a požární ochrana fotovoltaických systémů

od vydání nové vyhlášky č. 114/2023 Sb. uběhl již rok a fotovoltaické systémy se stále drží v trendech.

V příloze najdete technickou informaci, která Vám přiblíží základy o fotovoltaických systémech, jak fungují a jaká jsou naše doporučená řešení požární ochrany při užívání těchto systémů.

Pro utěsnění kabelových prostupů požárně dělících konstrukcí je nutné použít certifikovaný systém. Naše firma nabízí utěsnění pomocí protipožárního tmelu PROMASEAL® -AG, který v kombinaci se silikonem PROMASEAL®-S odolává povětrnosti – katalogový list 710, těsnění prostupů kabelů a potrubí.

Sběrač (rozvaděč) musí být dle nové vyhlášky č. 114/2023 Sb. připevněn na:

  • konstrukci z nehořlavého materiálu třídy reakce na oheň A1, nebo A2.
  • podkladu z nehořlavého materiálu, třídy reakce na oheň A1 nebo A2, který musí přesahovat půdorys sběrače alespoň o 500 mm.

Pro tuto problematiku využíváme naši mechanicky a požárně odolnou desku DURASTEEL®, pro umístění do venkovního prostředí.


Více informací získáte zde: