Promat – manžeta PROMASTOP-FC15

Ač to tak nevypadá, za chvíli je tu červen a s ním i – snad – teplejší dny a bližší dovolená. A také nové „psaní od Promatu“.

Rozvody instalací a potrubí jsou páteří každého objektu. Pokud tyto instalace probíhají přes hranici požárního předělu, tak musí být v místě jejich prostupu požárně utěsněny dle zásad ČSN 73 0810.

Způsob tohoto řešení je závislý především na materiálu jednotlivých instalací, kde jedním z nich je i plastové potrubí.

Naše systémy pro těsnění plastových potrubí běžných průměrů manžetami PROMASTOP®-FC3 a FC6, PROMASTOP®-FC MD a požárně ochranným pásem PROMASTOP®-W jsou již v obecném povědomí odborné veřejnosti.

Nyní se naše nabídka pro plastová potrubí rozšířila o manžetu PROMASTOP®-FC15.

Manžeta PROMASTOP®-FC15 je určena pro dotěsnění plastového potrubí o průměru 315, 350 a 400 mm.

Použití manžety pro prostupy konstrukcemi stěn a stropů je možné až pro požární odolnost EI 120, v konfiguraci U/U.

Osazení manžet PROMASTOP®-FC15 je ve stropních konstrukcích pouze ze spodní strany. Ve stěnách se osazuje oboustranně. Pro montáž manžet se použijí kovové rozpěrné hmoždinky pro šroub M6 x 50.

Detailní informace použití naleznete v našem katalogu Požární bezpečnost staveb – Těsnění prostupů instalací na www.promat.tech.