Promat – Větrací tvarovka PROMASTOP®-IM Grille

Promat Vám nabízí nový výrobek pro odvětrání prostor požárních úseků a zajištění požární odolnosti až EI 90. Ke stávajícím těsnícím výústkovým větracím tvarovkám PROMASEAL® EI 30-90, které již delší dobu znáte, Vám nabízíme novou větrací tvarovku PROMASTOP®-IM Grille.

Je tvořena ze zpěňujícího materiálu, který v případě požáru a s teplotou převyšující cca 190 °C vytvoří suspenzi, která uzavře daný stavební otvor na hranici požárních úseků.

Využití těchto tvarovek je možné například pro odvětrání kabelových prostor, mezistropních dutin, instalačních nebo výtahových šachet, sklepních prostor apod.

Tvarovky PROMASTOP®-IM Grille je možné jednoduchou spojovací drážkou spojit do sestavy až 4 x 2 ks pro požadovanou odolnost EI 90, případně 4 x 4 pro EI 60. Rozměr tvarovky je 100 x 100 x 80 mm. Otevřená větrací plocha PROMASTOP®-IM Grille činí cca 70 %, což představuje 70 cm2.

Tvarovky se osazují volně do předem připraveného otvoru, odzkoušeny jsou v příčce tloušťky 125 mm.

Při montáži není nutné použít speciální (požární) krycí mřížku, je postačující využití ozdobné mřížky bez požární odolnosti anebo nemusí být mřížka osazena vůbec.

Velkou výhodou je snadná údržba spočívající pouze v odstraňování prachu pro zachování účinnosti. Mezi další výhody patří odolnost vůči atmosférickým vlivům, jako je UV záření, výkyvy teplot a vlhkosti.

Cena pro rok 2023 je 1.804,- Kč/kus a objednací číslo je 92935.

Technický i katalogový list větrací tvarovky PROMASTOP®-IM Grille naleznete zde.


Více informací získáte zde: