PROMATECT® – XS Požární ochrana ocelových konstrukcí

(technická informace 2019)

 

Do nového roku 2019 vstupujeme na trh s novým materiálem, deskou PROMATECT®–XS. Jedná se o velkorozměrovou (1200×2500/3000mm) samonosnou desku na bázi sádry. Deska je určená na obklad ocelových sloupů a nosníků. Obklad ocelových sloupů lze řešit podle katalogového listu 315, obklad ocelových nosníků podle katalogového listu 345.

PROMATECT®–XS, výhody na první pohled:

  • rychlá a snadná montáž bez pomocné konstrukce
  • u ocelových nosníků není potřeba podkládat vodorovnou spáru mezi deskami
  • zcela nehořlavý výrobek – třída reakce na oheň A1
  • velmi dobré mechanické vlastnosti jako je odolnost proti nárazu, tuhost, pevnost v ohybu a v tlaku
  • přímá nebo zaoblená podélná hrana
  • vysoká účinnost při požáru – až do R 240
  • vynikající finální vzhled – není potřeba další povrchová úprava
  • nízká hmotnost
  • tmelení spojů a řezných hran není z požárního hlediska nutné

Více informací získáte zde: