Řešení prostupů instalací konstrukcemi suché výstavby pomocí ucpávek Promat

Častým tématem dotazů a konzultací je řešení prostupů potrubí či vedení elektroinstalací sádrokartonovými konstrukcemi s požární odolností.

Tato technická informace přináší souhrnným přehledem řešení prostupů instalací konstrukcemi suché výstavby jako jsou příčky, předsazené stěny, podhledy a opláštění podkroví s požadavky na požární odolnost.

V praxi se nelze vyhnout vedení instalací skrz konstrukce a při požadavku na požární odolnost těchto konstrukcí je nutné zachovat jejich celistvost a zajistit požadovanou požární odolnost i v místech prostupů instalací.

Při volbě vhodného řešení je potřeba znát odpovědi na tyto otázky:

  • Jaká je požadována požární odolnost?
  • O jaký typ vedení se jedná (kabel, svazek kabelů, hořlavé či nehořlavé potrubí)?
  • Zda potrubí obsahuje nějakou izolaci, jakou (jaká třída reakce na oheň) a v jaké tloušťce?
  • Jakým typem konstrukce instalace prochází (stěna, strop, šachtová stěna, podhled)?

Věříme, že bude užitečnou pomůckou při vaší práci.


Více informací získáte zde: