Protipožární materiály k instalaci fotovoltaických elektráren

V poslední době se rozvinula instalace fotovoltaických elektráren. Z těchto důvodů bychom Vám rádi představili naše řešení pro montáže fotovoltaických elektráren. Jedná se o prostupy elektroinstalací požárně dělícími konstrukcemi a požadavky pro umístění sběrače (rozvaděče).

Letos v dubnu byla uvedena v platnost vyhláška č. 114/2023 Sb. o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW. Zde je naše řešení v souladu s touto vyhláškou.

Pro utěsnění kabelových prostupů požárně dělící konstrukcí je nutné použít certifikovaný systém. Naše firma nabízí utěsnění pomocí protipožárního tmelu PROMASEAL®-AG, který v kombinaci se silikonem PROMASEAL®-S odolává povětrnosti.

Sběrač (rozvaděč) musí být dle nové vyhlášky č. 114/2023 Sb. připevněn na:

  • konstrukci z nehořlavého materiálu třídy reakce na oheň A1, nebo A2
  • podkladu z nehořlavého materiálu, třídy reakce na oheň A1 nebo A2, který musí přesahovat půdorys sběrače alespoň o 500 mm

Pro tuto problematiku využíváme naši mechanicky a požárně odolnou desku DURASTEEL®, pro umístění do venkovního prostředí.