Reakce stavebních výrobků na oheň

(Technická informace 2009/01)

 

  • informace k normě EN 13501-1 jako náhrady za zrušenou ČSN 73 0862
  • nové třídy „reakce na oheň“ – A1, A2, B, C, D, E, F
  • norma ČSN 73 0810:2005 uvádí převodník mezi „starým“ stupeněm hořlavosti a „novou“ třídou rekce na oheň
  • v roce 2008 začala revize ČSN 73 0810 a celého kodexu norem požární bezpečnosti staveb
  • revize bude ukončena v průběhu roku 2009 -> požadavky na stupeň hořlavosti budou zcela nahrazeny požadavky na třídu reakce na oheň bez převodníkové tabulky
  • více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze níže

 

 

 


Více informací získáte zde: