Rekonstrukce – zdravotnictví

Další díl seriálu Promat – rekonstrukce se věnuje zdravotnickým stavbám a provozům.

Zdravotnická zařízení patří obecně ke složitějším stavbám. Je to místo, kde se potkávají lékaři, pacienti, zaměstnanci, návštěvníci a logistické služby. Cílem dobrého provozního řešení zdravotnické stavby je skloubit uvedené složky tak, aby na sebe dobře navazovaly, prolínaly se a navzájem se nevhodně nekřížily.

Nemocnice nejsou jenom areálem různotvarých šedobílých budov. V tomto případě platí přirovnání k živému organismu, který se neustále vyvíjí a rozkvétá, nebo trpí a odumírá. Komplexnost zdravotnického zařízení bychom si mohli představit jako tvora, který má srdce, jež pulzuje bez ohledu na den, či noc. Má tepny, které zásobují nemocnici energií, materiálem a rozvádějí je po celém areálu. Má páteř, která je cestou pro pacienty i zaměstnance. Má jednotlivé orgány, z nichž každý má svůj smysl, umístění i návaznost na ostatní. Vzhledem k tomu, že vypracovat skutečně kvalitní projektovou dokumentaci těchto staveb je velmi náročné, neobejde se to bez řady zkušených specialistů a početného týmu spolupracovníků nejen z řad projektantů.

Při všech těchto projektech, rekonstrukcích a proměnách je nezbytné akceptovat požadavky současných norem, jejichž nedílnou součástí je i požární bezpečnost. Zde se dají uplatnit všechny naše protipožární konstrukce.

Nejčastěji se jedná o ochranu nosných konstrukcí – ocel, železobeton. S novou technologií souvisí také výměna rozvodů instalací a tím nutnost řešit prostupy požárně dělícími konstrukcemi.

Dále jsou to protipožární dveře, prosklení, kabelové kanály, vzduchotechnika, odvody kouře a tepla, spáry, podhledy, příčky, revizní dvířka, větrací mřížky, požární klapky…

Řešení všech těchto různých požadavků najdete v našem katalogu „Požární bezpečnost staveb dle EN 6. vydání“, který je dostupný na www.promat.tech, nebo Vám rádi pomohou a poradí naši technici v kanceláři a v regionech po celé České republice.


Více informací získáte zde: