Světlovody s požární odolností, prosklené vodorovné protipožární konstrukce

(Technická informace 2 / 2013)

 

 

    • …prvkem, který tento produkt předurčuje pro použití i do pasivních domů, je tepelně-izolační vložka s izolačním dvojsklem, či trojsklem.
    • Při prostupu tubusu světlovodu střešním pláštěm nebo jinými konstrukcemi je třeba dbát na to, zda světlovod neprochází požárně dělicí konstrukcí, či neústí do jiného požárního úseku. V tomto případě je nutné použít požárně ochranné zasklení Promat, v kombinaci s konstrukcí Promat pro vodorovné uložení skel č. 485.97 …
  • více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze níže

Více informací získáte zde: