Těsnění stavebních a dilatačních spár

(Technická informace 2012/01)

 

Spáry lze systémem Promat ošetřit těmito materiály:

 

 

 • konstrukcemi s akrylátovým tmelem PROMASEAL®-mastic
  (podrobněji také katalogový list 482.50)
 • požárně ochranným tmelem PROMASEAL®-gama
  (podrobněji také katalogový list 484.50)
 • požární pěnou PROMAFOAM®-C
  (podrobněji také katalogový list 483.15)
 • požárně ochrannou stěrkovou hmotou PROMASTOP®, typ P
  (podrobněji také katalogový list 483.70)
 • požární tmel PROMASEAL®-silikon
  (podrobněji také katalogový list 482.52)
 • požárně ochrannou stěrkovou hmotu PROMASTOP®, typ U
  (podrobněji také katalogový list 484.10)
 • více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze níže

Více informací získáte zde: