Utěsnění styku obvodových stěn a požárně dělicích konstrukcí

(Technická informace 2007/01)

 

  • dotěsnění styku stropní konstrukce s nosným prvkem fasády pomocí požárně ochranných desek PROMATECT®, popř. požárně ochranných desek PROMAXON®, typ A
  • dotěsnění k plné požární výplni fasády pomocí požárně ochranných desek PROMATECT®, popř. požárně ochranných desek PROMAXON®, typ A
  • dotěsnění styku stropní konstrukce s plnou požární výplní fasády pomocí požárně ochranné stěrky PROMASTOP®, typ P nebo požárně ochranné stěrky PROMASTOP®, typ U (požární ucpávky)
  • parapetní dílec z požárně ochranných desek PROMATECT®-H nebo požárně ochranných desek PROMATECT®-L
  • dotěsnění pomocí příčky z požárně ochranných desek PROMATECT®-H

 

 


Více informací získáte zde: