Vodorovné ochranné membrány PROMATECT®-H

(Technická informace 2011/02)

 

  • jsou obdobou za konstrukce zrušených Rp podhledů
  • jsou na základě zkoušek klasifikovány dle normy ČSN EN 13501-2
  • jsou zkoušeny vždy v kombinaci s určitým typem konstrukčního prvku
  • jsou klasifikovány v kombinaci s ocelovými, železobetonovými a také dřevěnými konstrukčními systémy
  • více a podrobněji se dočtete v letáku na odkaze níže

Více informací získáte zde: