Zesilování nosných betonových konstrukcí lepenými CFK lamelami

(Technická informace 2005/03)

 

 

  • používání lepených CFK lamel pro zvýšení únosnosti nosných železobetonových prvků
  • při sanacích stávajících objektů
  • tam, kde je potřeba posílit nosnou konstrukci s ohledem na požární bezpečnost staveb
  • snadná manipulace s požárním materiálem bez pomocných zvedacích mechanismů
  • sanace nosného prvku v kombinaci CFK lamel a protipožárního obkladu z požárně ochranných desek PROMATECT® je rychlá, čistá a minimálně omezuje stávající provoz

 

 

 

 


Více informací získáte zde: