Prosklené konstrukce

Prosklené a celoprosklené požární konstrukce, celoprosklené a celoskleněné požární dveře

Dosažení maximální průhlednosti a světelné propustnosti pomocí prosklených konstrukcí je pevnou součástí dnešní architektury. Tyto průhledné stavební dílce musí také splňovat požadavky požárně dělicích konstrukcí.

Vývoj speciálních skel pro požární ochranu začínal od malých světlíků a průhledů ve stěnách a dveřích. Dnes je už možné realizovat velká požárně odolná zasklení s tenkými rámy a vestavěnými dveřmi. Prosklené konstrukce Promat kombinují ideálním způsobem požárně technické požadavky s nároky na světelnou prostupnost, maximální průhlednost a estetiku.

Prosklené konstrukce Promat kombinují ideálním způsobem požárně technické požadavky s nároky na světelnou prostupnost, maximální průhlednost a estetiku.

Splněním požárně technických požadavků je při požáru zajištěna celistvost konstrukce (parametr E), zabráněno vznícení hořlavých látek na odvrácené straně požáru (izolační schopnost – mezní teploty na neohřívaném povrchu – parametr I) nebo překročení mezní hustoty tepelného toku (izolační schopnost – parametr W), čímž je po stanovenou dobu zajištěna ochrana a funkčnost ostatních prostor a konstrukcí v objektu.

Požární zasklení jsou stavební díly podléhající certifikaci. Zásadně tedy musí být certifikována celá konstrukční sestava, tj. vč. rámů, popř. nosné konstrukce, vestavby dveří, uchycení, utěsnění dle příslušných norem.

Následující strany popisují klasifikované konstrukce – stěny, vodorovné prosklení a dveře v různých provedeních a požárních odolnostech EW 15 až EI 120.

Celoprosklené stěny

Promat nabízí požární zasklení ve formě celoprosklených stěn, s vodorovnou či svislou silikonovou spárou, s maximální průhledností a světelnou propustností.

Prosklené stěny s ocelovým nebo dřevěným rámem

Je možné použít různé konstrukce s různým typem rámu s minimální profilací a vestavěnými tabulemi požárních skel velkých formátů.

Jednotlivá zasklení

Jednotlivé tabule požárních skel mohou být osazeny do masivních stěn nebo lehkých příček do tzv, skrytého rámu z desek PROMATECT®-H.

Prosklené dveře

Jednokřídlé nebo dvoukřídlé dveře mohou být osazeny v běžných ocelových rámech bez dodatečných přídržných lišt, nebo jako celoskleněné dveře, orámované tenkým rámem z nerezové oceli, nejen v masivních nebo lehkých dělicích příčkách, ale i v celoskleněných konstrukcích.

Kapitola katalogu

Katalogové listy