Impregnace Promat® 2000

Impregnační prostředek na bázi silikátu

Základní charakteristika

Popis výrobku

Impregnace Promat® 2000 je bezbarvý impregnační prostředek bez rozpouštědel, na bázi silikátu a kyseliny křemičité.

Oblasti použití

Impregnace Promat® 2000 se používá k impregnování požárně ochraných stavebních dílců z požárně ochranných desek proti přívalovému dešti, dešťové a stříkající vodě. Impregnace díky velkému hloubkovému účinku současně zpevňuje podklad. Prostupnost impregnované plochy pro vodní páru zůstává zachována. Správně impregnované protipožární desky PROMATECT® lze použít v exteriéru bez další povrchové úpravy. Vodorovné a šikmé plochy je třeba zakrýt pozinkovaným plechem nebo chránit jinými opatřeními.

Vlastnosti

  • pro hydrofobizaci, proti přívalovému dešti, dešťové a stříkající vodě
  • impregnované desky lez použít v exteriéru bez další povrchové úpravy
  • ideální pro požárně ochranné desky PROMATECT®-H, -L, -L500 a -LS
  • k okamžitému použití
  • nezabraňuje difúzi vodních par

Doplňkové a související výrobky

Rozměry / balení

10 litrů

Způsob dodání

umělohmotný kanystr
obsah 10 lit