PROMATECT®-H

Požárně ochranná deska

Základní charakteristika

Popis výrobku

Velkoformátová požárně ochranná deska na cementovápenné bázi, odolávající vlhkosti; samonosná.

Oblasti použití

Výroba stavebních dílců s požadovanou požární odolností dle ČSN řady 73 08 ... pro všechny oblasti HSV a PSV.

Vlastnosti

  • cementem vázaná, rozměrově stabilní
  • velmi vysoká stabilita hran
  • vysoká mechanická pevnost, tvrdý povrch
  • voděodolné (EN 12467-12)
  • vhodný podklad pro nátěry, tapety nebo ker. obklady

Rozměry / balení

1250 × 2500 mm
1250 × 3000 mm

Tloušťka

6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 mm

Třída reakce na oheň

A1, ČSN EN 13501-1

Způsob dodání

desky
přířezy a speciální provedení na vyžádání