Impregnace Promat®-SR

Impregnační prostředek na bázi silikátu

Základní charakteristika

Popis výrobku

Impregnace Promat®-SR je impregnační prostředek modré barvy bez rozpouštědel na bázi silikátů.

Oblasti použití

Impregnace Promat®-SR se používá k impregnování požárně ochranných stavebních dílců z požárně ochranných desek. Současně je spolehlivou ochranou proti agresivním prostředkům,díky svému hloubkovému působení zpevňuje podklad a chrání před otěrem. Nenarušuje pronikání vodní páry impregnovanou plochou. Impregnace Promat®-SR je zvlášť vhodná k impregnaci vzduchotechnického vedení pro odvětrávací zařízení v chemickém průmyslu, v laboratořích, nemocnicích atd. Impregnace Promat®-SR se používá ve vnitřních prostorách.

Vlastnosti

  • k ochraně před různými chemicky aktivními látkami
  • impregnované desky lze použít v interiéru, např. chemických závodů
  • ideální pro požárně ochranné desky PROMATECT®-H, -L, -L500 a -LS
  • k okamžitému použití
  • nezabraňuje difúzi vodních par

Doplňkové a související výrobky

Rozměry / balení

10 litrů

Způsob dodání

umělohmotný kanystr
obsah 10 lit