PROMASEAL®-A

Akrylátový tmel

Základní charakteristika

Popis výrobku

PROMASEAL®-A je velmi flexibilní jednosložková těsnicí hmota na akrylátové bázi s širokým uplatněním v požární bezpečnosti staveb.

Oblasti použití

PROMASEAL®-A je používán pro veškerá utěsnění – stavební spáry, prostupy instalací atd. proti průniku ohně způsobem splňujícím požárnětechnické požadavky.

Vlastnosti

  • bez rozpouštědel
  • dobrá přilnavost k řadě materiálů
  • velmi dobrá odolnost proti ultrafialovému záření
  • přetíratelný

Doplňkové a související výrobky

Rozměry / balení

310 ml

Třída reakce na oheň

E, ČSN EN 13501-1

Způsob dodání

kartuše k přímému použití
obsah 310 ml (12 ks/krabice)