Rekonstrukce Památníku odboje při VHÚ

Armádní muzeum Žižkov

Popis konstrukce

Vodorovné pochozí prosklení v interiéru o rozměru cca 5 x 6 m, s použitím nosného protipožárního skla PROMAGLAS REI45 HN1-10, tloušťky 57 mm, s extra čirými skly a vrchním sklem CriSamar® STEP - Omicron-T, uložených na ocelovém konstrukci zespoda opatřené požárním obkladem PROMATECT®-H.
PROMAGLAS REI45 HN1-10, tloušťky 57 mm, extra čiré, s vrchním strukturovaným sklem CriSamar® STEP - Omicron-T
PROMATECT-H, tl. 20 mm
Promat-SYSTEMGLAS-silikon, bezbarvý
PROMASEAL-A
PROMAGLAF-rohož, tl. 12,7 mm

Místo

U Památníku 2, 130 05, Praha 3 - Žižkov

Rok realizace

2021

Požární odolnost

R30

Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

KRASO požárně technický servis, s.r.o.

Generální dodavatel

Metrostav a.s., Divize 3, Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8

Prováděcí firma

SUZA GLASS, s. r. o., Ptácká 191, 293 01 Mladá Boleslav IV, pan Miroslav Jeřábek

Architekt

SVIŽN s.r.o. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Marta Mezerová, autorizovaný architekt

Projektant

Generální projektant: TECHNISERV spol. s r.o., Moskevská 86,110 00 Praha 10 Projektant architektonické a stavební části: SVIŽN s.r.o., sídlo: Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6, korespondenční adresa: Havlíčkova 15, 110 00 Praha1, IČ: 033 01 087

Investor

Ministerstvo obrany České republiky

Rozsah Kč

770 tis. Kč