PROMASTOP®-E

Protipožární nátěrová nebo stěrková hmota

Základní charakteristika

Popis výrobku

Protipožární nátěrová nebo stěrková hmota PROMASTOP®-E s pigmenty na disperzní bázi zabraňujícími hoření, v případě požáru reaguje endotermicky.

Oblasti použití

Protipožární nátěrová hmota PROMASTOP®-E a protipožární stěrková hmota PROMASTOP®-E se používají ke zhotovování protipožárních trubních přepážek PROMASTOP®-E pro montáž do stěn a stropů třídy požární odolnosti EI 30 až EI 120 dle ČSN EN 13501-2.

Vlastnosti

  • protipožární nátěrová nebo stěrková hmota PROMASTOP®-E neobsahuje rozpouštědla
  • spotřeba 1,85 – 2,0 kg/m² pro dosažení suché vrstvy stěrky tl. 1 mm, tzn. tloušťka mokré vrstvy 1400 μm

Doplňkové a související výrobky

Rozměry / balení

12,5 kg

Způsob dodání

kartuše 310 ml k přímému použití
plastový kbelík, obsah 12,5 kg