Promat® BONDSEAL

Akrylátový základní fixační nátěr pro PROMASPRAY® P300

Základní charakteristika

Popis výrobku

Promat® BONDSEAL je jednosložkový akrylátový kopolymer styrenu, který se používá jako penetrace.

Oblasti použití

Používá se na porézní nebo nekompaktní povrchy pro zlepšení přilnavosti před použitím PROMASPRAY® P300 a jiných Promat® nástřikových systémů na bázi minerální vlny. Velkou výhodou PROMASPRAY® P300 je aplikace na širokou škálu povrchů konstrukcí a také pro použití v petrochemickém průmyslu, pro tunely, apod.

Vlastnosti

  • základní fi xační nátěr pro PROMASPRAY® P300
  • aplikace na širokou škálu povrchů konstrukcí
  • použití v petrochemickém průmyslu, pro tunely, apod.
  • spotřeba 7 – 13 m²/litr

Doplňkové a související výrobky

Rozměry / balení

25 kg

Způsob dodání

umělohmotná nádoba
obsah 25 kg