PROMATECT®-FS

ochrana tyčových prvků

Základní charakteristika

Popis výrobku

Prefabrikované půl- nebo čtvrtkruhy ze segmentů z vápeno-křemičitého materiálu s dokulata zabroušenými podélnými hranami.

Oblasti použití

K dosažení hodnoty požární odolnosti až R 180 mohou být všechny ocelové sloupy kruhových průřezů a odpovídající pruty příhradových nosníků (poměr Am/V ≤ 400 m-1) obloženy PROMATECT®-FS – kruhovými segmenty, d = 25 – 40 mm.

Vlastnosti

  • do vnějšího průměru trubek 520 mm: půlkruhy
  • pro větší vnější průměry trubek: čtvrtkruhy

Doplňkové a související výrobky

Rozměry / balení

h = 1200 mm ±3 %
vnitřní průměr -0/+4 mm

Tloušťka

20, 25, 30, 40 mm (-1/+3 mm)

Třída reakce na oheň

A1, ČSN EN 13501-1