PROMATECT®-XS

Požárně ochranná deska

Základní charakteristika

Popis výrobku

Požárně ochranné desky vyrobené na bázi sádry, velkorozměrové a samonosné.

Oblasti použití

Výroba a opláštění stavebních dílců s protipožárními požadavky ve všech oblastech výstavby interiérů pozemních staveb.

Vlastnosti

  • vyrobená na bázi sádry, rozměrově stabilní
  • vysoká objemová hmotnost (≈ 915 kg/m³)
  • pohledová strana hladká
  • součinitel tepelné vodivosti λ: cca 0,25 W/mK
  • součinitel odporu proti difuzi vodních par μ: cca 10,0

Doplňkové a související výrobky

Rozměry / balení

1200 × 2500 mm

Tloušťka

12.7, 15, 18, 20, 25 mm

Třída reakce na oheň

A1, ČSN EN 13501-1

Způsob dodání

desky
přířezy a speciální provedení na vyžádání