Bytový dům

Písek

Popis konstrukce

Stavební úpravy objektu č.p. 27, Etapa II.
Podhled PROMATECT®-L- s vkládanou deskou, ve funkci samostatného požárního předělu.
Vyrobeno z PROMATECT®-L tl. 20+20 mm.

Místo

Písek, Velké náměstí č.p. 27

Rok realizace

2021

Požární odolnost

EI45

Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

Atelier Penta spol. s.r.o., Ing. Pavel Bublík

Prováděcí firma

INTESTA CZ s.r.o., Ladislav Baštýř

Architekt

STA, projektový atelier, v.o.s., Ing. arch. Zbyněk Skala

Projektant

STA, projektový atelier, v.o.s., Ing. arch. Zbyněk Skala

Investor

ELEONORE N.M., s.r.o.

Rozsah Kč

300 tis. Kč

Související produkty ke stavbě