PROMATECT®-L

Požárně ochranná deska

Základní charakteristika

Popis výrobku

Velkoformátová lehčená požárně ochranná deska na cementovápenné bázi, odolávající vlhkosti; samonosná.

Oblasti použití

Výroba stavebních dílců s požadovanou požární odolností dle ČSN řady 73 08 ... pro všechny oblasti HSV a PSV.

Vlastnosti

  • cementem vázaná, rozměrově stabilní
  • nízká objemová hmotnost (≈ 450 kg/m³)
  • velmi vysoká stabilita hran
  • voděodolné (EN 12467-12)
  • vhodný podklad pro nátěry nebo tapety

Rozměry / balení

1200 × 2500 mm

Tloušťka

20, 25, 30, 40, 50 mm

Třída reakce na oheň

A1, ČSN EN 13501-1

Způsob dodání

desky
přířezy a speciální provedení na vyžádání