ČSSZ Praha-Stodůlky

Centrální archiv

Popis konstrukce

Obklad masivních železobetonových konstrukcí (nedostatečné krytí výztuže).
Obklad ocelových sloupů a nosníků.

Místo

Praha 13, K Zahrádkám 53

Rok realizace

2010

Požární odolnost

REI 90
REI 120

Generální dodavatel

PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

Prováděcí firma

ATIZ s.r.o.

Projektant

EGIS s.r.o.

Rozsah Kč

2.3 mil. Kč

Související produkty ke stavbě